Skip to content

”Huono data voi johtaa harhaan” – liiketoiminnan menestys rakentuu nyt älykkäälle tiedon jalostamiselle

Jouko.Muurinen.2.16.9

Tulevaisuudessa yhä useampaa suomalaisyritystä vauhdittaa tekoälyavusteinen tiedolla johtaminen. Modernit data-alustat mahdollistavat monimutkaisten datamassojen hyödyntämisen päätöksenteossa entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Yritykset etsivät jatkuvasti uusia keinoja tehostaa toimintaa, karsia kustannuksia ja kutistaa ympäristövaikutuksia.

Datan määrän räjähdysmäinen kasvu ja modernit analytiikkatyökalut ovat nostaneet tiedolla johtamisen aivan uudelle tasolle. Mutta ennen kuin dataa voidaan käyttää päätöksenteon tukena, tulee sen varastointiin ja käsittelyyn kiinnittää huomiota. Muutoin riskinä on, ettei oikeaa kokonaiskuvaa pääse syntymään.

Pahimmillaan huono data voi johtaa yritystä jopa harhaan.

“Jos tavoitteena on nopeuttaa päätöksentekoa, parantaa operatiivista tehokkuutta tai vähentää liiketoiminnan tuottamaa hiilijalanjälkeä, tarvitaan sen tueksi luotettavaa ja ajantasaista dataa”, sanoo Loihteen datapalveluista vastaava johtaja Jouko Muurinen.

”Mikäli käytössä on paljon pistemäisiä dataratkaisuja eri käyttäjäkuntien tarpeisiin, ei datan eheyttä ja laatua voi taata.”

Modernille data-alustalle mallinnettu tietovarasto mahdollistaa pääsyn yhtenäiseen ja laadukkaan datan äärelle kaikille sitä hyödyntäville käyttäjille. Tiedon keskittäminen eliminoi tiedon sirpaloitumisen ja mahdollistaa hyvän datan hallinnan.

Liiketoiminnan tarpeisiin jalostettu data ei ainoastaan nopeuta reagointia muuttuviin markkinatilanteisiin, vaan myös parantaa päätöksenteon laatua ja vähentää riskejä.

“Kuukausittaisen liikevaihdon perusraportti kertoo, miten yrityksellä menee ylätasolla. Siitä ei kuitenkaan saa syvällistä ymmärrystä yrityksen eri yksiköiden toiminnasta. Kun eri toiminnoille tarjotaan riittävän tarkkaa tietoa heidän omasta toiminnastaan, voidaan työtä johtaa järkevämmin ja paremmin tuloksin”, Muurinen kuvaa.

Datavetoinen liiketoiminta on usein kestävämpää

Tarkkaan optimointiin nojaa esimerkiksi linja-autoliikenne, jonka tehokas toteutus on monenlaisten tekijöiden summa. Esimerkiksi sää ja vuodenaika, matkustajien määrä, reittien kysyntä, kuljettajien lepoajat sekä käytössä oleva kalusto määrittävät suunnittelua.

Datavetoisen toiminnan kantavia voimia ovat laadukas ja monipuolinen data sekä vahvat algoritmit. Esimerkiksi kuljettajien työvuorot saadaan tehokkaiksi ja inhimillisiksi, kun vuoroja suunnitellaan optimointialgoritmien avulla.

“Kuljettajien lepoaikoja on kunnioitettava, sillä ammatti ei ole helpoimmasta päästä”, kertoo sopimuspohjaista paikallisliikennettä ja markkinaehtoista Onnibus-kaukoliikennettä tarjoavan Koiviston Auton tietohallintopäällikkö Mikko Piironen.

Mikko Piironen.16.9

”Meille on tietenkin tärkeää vastata myös vuorotoiveisiin mahdollisimman hyvin, joten erilaisia muuttujia on paljon. Pelkin ihmisvoimin tämä olisi valtava työ.”

Tiedolla johtaminen näkyy Onnibusin verkkokaupassa, jossa dataan perustuva dynaaminen hinnoittelu auttaa linja-autojen mahdollisimman korkean täyttöasteen saavuttamisessa. Data-alustaan integroitu kolmannen osapuolen liikenne- ja säätieto avittaa muun muassa linja-autojen kierron optimoinnissa.

Kun nähdään, minkä verran autot kuluttavat käyttöenergiaa kullakin linjalla, kokonaiskulutusta voidaan pyrkiä optimoimaan pienemmäksi. Tällöin harkitaan minkä ikäinen ja tyyppinen auto kannattaa laittaa ajoon tietylle reitille. Liikenteen sähköistyessä myös sääolosuhteilla on aiempaa suurempi merkitys, sillä kovat pakkaset näkyvät heti akkujen lataustarpeen kasvuna.

“Kilpaillulla alalla datan kerääminen, jatkojalostaminen ja hyödyntäminen ovat käytännössä elinehtoja. Linja-autoliikenteessä muuttujia on niin paljon, ettei kilpailussa yksinkertaisesti pärjää ilman tehokkaita data-analyysejä”, Piironen huomauttaa.

Datan hyödyntämisessä eletään tekoälykehityksen kultakautta

Kovaa vauhtia kehittynyt tekoäly nostaa datan keräämisen, käsittelyn ja hyödyntämisen uudelle tasolle. Microsoft Fabric -työkalun kaltaiset tehokkaat ratkaisut eivät ole vielä suomalaisyrityksissä arkipäivää, mutta suunta on selvä – edelläkävijäyrityksissä tekoäly saattaa jo tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä ihmisen puolesta.

Vaikka tekoäly ja automatisointi ovat tärkeitä osia nykyaikaisissa data-alustoissa, on ihmisen rooli korvaamaton.

"Tekoäly nopeuttaa ja optimoi prosesseja, mutta lopullinen päätösvalta ja arviointikyky säilyvät ainakin toistaiseksi ihmisillä," Muurinen painottaa.

Yritykset, jotka ymmärtävät teknologian ja ihmisen välisen yhteistyön arvon, ovat usein askeleen edellä kilpailijoitaan. Tekoälyllä varustetut modernit työkalut demokratisoivat tietoa ja laajentavat sen käyttömahdollisuuksia, sillä sen hyödyntämiseksi ei aina tarvita analyytikkojen joukkoa.

“Tekoäly laajentaa yritysten mahdollisuuksia, mutta ei poista erilaisten data-asiantuntijoiden tarvetta”, Muurinen sanoo.

”Ilman laadukasta dataa ja sen hyvää hallintaa älykkäinkään algoritmi ei voi tuottaa siitä yritykselle arvoa. Dataputki on suunniteltava huolella. Tekoäly voi tukea kehittäjiä siinäkin, sillä koodia ei välttämättä tarvitse tehdä enää itse.”

Hyödyt irti datateknologioista – näin tarkistat yrityksesi tiedolla johtamisen maturiteettitason

Kysy lisää ja ota yhteyttä