Skip to content

Miten tekoäly voi auttaa yrityksiä vastaamaan EU:n CSRD-vaatimuksiin?

Loihde_some (50)

Yritysten on yhä enenevissä määrin raportoitava kestävän kehityksen toimistaan osana EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -määräystä. Suomessa raportointi tulee pakolliseksi vuonna 2025. Tämä luo monille yrityksille uusia haasteita, jotka liittyvät datan hallintaan ja raportointiin, koska dataa on kerättävä jo tänä vuonna, jotta raportointia voidaan ensi vuonna toteuttaa direktiivin mukaisesti. Loihde auttaa asiakkaitaan navigoimaan tässä monimutkaisessa ympäristössä tehokkaasti ja vaivattomasti, hyödyntäen AI-teknologiaa datan keräämisessä, analysoinnissa ja raportoinnissa.

Automatisoitu datanhallinta

Tekoäly voi automatisoida tietojen keräämistä eri lähteistä, mikä on ensiarvoisen tärkeää luotettavan raportoinnin kannalta. Esimerkiksi, teollisuusasiakkaille suunnatuissa IoT-ratkaisuissa voidaan hyödyntää sensoreista kerättyä dataa, joiden avulla voidaan valvoa ja raportoida energiankulutusta ja jätteen määrää reaaliajassa. Tämä mahdollistaa tarkat ja ajantasaiset mittaukset, jotka ovat välttämättömiä CSRD-raportoinnissa. Konsultointi- ja muissa palvelualan yrityksissä samat periaatteet soveltuvat toimistotilojen ja työmatkojen aiheuttamien päästöjen seurantaan, jolloin voidaan optimoida etätyö ja digitaaliset kohtaamiset. Tämän lisäksi, tekoälyä voidaan hyödyntää avustamaan tietojen keräämisessä ja syöttämisessä prosesseista, joissa automaattinen tiedonkeruu ei vielä ole mahdollista lyhentäen tarvittavaa aikaa ja resursseja tietojen keräämisessä.

Ennakoiva analytiikka resurssien optimointiin

Tekoäly mahdollistaa myös resurssien käytön ennustamisen ja optimoinnin. Teollisuusympäristöissä AI voi analysoimaan tuotantoprosessien dataa, ennustaen tulevaa materiaalitarvetta ja energiankulutusta, mikä auttaa minimoimaan hukan ja parantamaan tehokkuutta. Konsultointialalla, ennakoiva analytiikka voi puolestaan ennustaa projektien työmäärää ja resurssitarpeita, optimoiden näin henkilöstön käyttöä ja vähentäen tarpeetonta matkustusta. Loihteen Generative Data Agent palvelu auttaa kehittämään raportointia ja vastaamaan organisaation välittömiin, ennalta arvaamattomiin ja nopeaa vastausta vaativiin tietotarpeisiin.

Raportoinnin automatisointi ja säädösten seuraaminen

Loihteen Data Agentit ovat raportointitarkoituksiin luotuja tekoälyn orkestrointikerroksessa operoivia itsenäisiä ohjelmistoagentteja. AI-agentit ovat asiantuntijoita, jotka suorittavat tehtäviä ja päätöksiä itsenäisesti. Ne voivat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä muiden agenttien kanssa monimutkaisten tehtävien suorittamiseksi. Tällaisia järjestelmiä käytetään laajasti generatiivisessa tekoälyssä ja ne ovat avainasemassa tekoälyn kehityksessä. Nämä agentit ovat erityisen tärkeitä, kun yritykset haluavat varmistaa, että niiden kestävän kehityksen raportointi on ajantasaista ja säädösten mukaista. Data Agenttien avulla on mahdollista kerätä ja analysoida dataa, luoda raportteja automaattisesti ja ne voidaan myös luoda itsestään päivittyviksi tai helposti päivitettäviksi seuraamaan ja vastaamaan muuttuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Loihteen käyttämä projektimalli varmistaa, että kielimallin vaihto tai agentin tietojen päivitys ei heikennä toteutuksen laatua

Yhteenveto

Tekoälyn integrointi yrityksen datan hallintaprosesseihin tarjoaa merkittäviä etuja, erityisesti kun kyseessä ovat yhä tiukentuvat kestävän kehityksen raportointivaatimukset kuten CSRD. Loihteella on asiantuntemusta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään näitä teknologioita, jotta he voivat ei ainoastaan täyttää vaan ylittää nämä vaatimukset, edistää kestävää kehitystä ja parantaa samalla liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Olemme täällä auttamassa sinua ottamaan seuraavan askeleen kohti tulevaisuuden liiketoimintaa, jossa data ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä.

Miten Loihde voi auttaa yritystänne?

Loihde tukee asiakkaitaan ymmärtämällä heidän ainutlaatuisia haasteitaan ja tavoitteitaan, tarjoten mukautettuja ratkaisuja, jotka ovat linjassa yrityksen strategisten päämäärien kanssa. Olipa kyseessä datan kerääminen, analysointi tai sen turvallisuus, Loihde tuo pöytään alan parhaat käytännöt ja uusimmat innovaatiot. Loihde yhdistää asiantuntijuuden ja teknologian varmistaakseen, että asiakkaiden data ei ole pelkästään turvallista ja hyvin hallittua, vaan että se myös työskentelee heidän hyväkseen, paljastaen piilotettuja oivalluksia ja luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Jos haluat kuulla lisää siitä, kuinka Loihteen asiantuntijat voivat auttaa sinun yritystäsi vastaamaan CSRD:n luomiin datahaasteisiin, ota yhteyttä meihin tänään.

Blogin kirjoittaja