Skip to content

HSY: Tietoturvaa ja joustavuutta julkisen pilven avulla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Julkisen sektorin toimijalla toimintaympäristön lainalaisuudet eroavat merkittävästi yksityisen sektorin lainalaisuuksista, mistä johtuen palvelumuutokset ovat monesti huomattavasti haastavampia. Kehityshaluinen organisaatio voi silti olla digitaalisen murroksen aallonharjalla, kunhan intoa ja kokeilunhalua löytyy.

HSY aloitti julkisen pilven kokeilut vuonna 2015 pilottiprojektilla. Pilviloikka oli oikea-aikainen ja HSY:n palvelut ovat kehittyneet yhtä matkaa julkisen pilven kehityksen kanssa.

"Koko homma aloitettiin kokeilujen kautta siirtämällä yksittäisiä sovelluksia julkiseen pilveen. Pilvistäcki on sinänsä säilynyt ennallaan, mutta palveluiden määrä on kasvanut sekä palettia on hiottu, muun muassa asetusten ja kustannusten optimointia on tehty", kertoo HSY:n kehityspäällikkö Timo Marila.

Onnistuneiden kokeilujen jälkeen pilvi otettiin osaksi kokonaisuutta. Nyt julkisesta pilvestä ja Azuren palveluista on tullut olennainen osa HSY:n IT-infrastruktuuria.

"Pilvialustan hyödyntämisestä on tullut merkittävä ja vakiintunut tapa tehdä asioita. Se on vaatinut meiltä ajattelutavan muutosta, mutta nykyään sitä pidetään jo jonkinlaisena normina. Kaikki merkit viittaavat siihen, että pilven rooli ja merkitys vain kasvaa", Marila toteaa.

"Managed Cloud -palvelu oli meille selkeä askel hallittavuuteen. Se on auttanut yhdenmukaistamaan toimintaa pilvessä sekä kasvattanut toimintavarmuutta ja tietoturvaa."

Timo Marila, ICT-kehityspäällikkö, HSY

Halllittu ja turvallinen pilvi

Tekemisen myötä julkisen pilven ja Microsoft Azuren ymmärrys on kasvanut talon sisällä. HSY:n omat resurssit eivät kuitenkaan riitä pilvialustan tehokkaaseen hallintaan, ja siksi he luottavat Loihteen Managed Cloud -palveluun.

"Managed Cloud -palvelu oli meille selkeä askel hallittavuuteen. Se on auttanut yhdenmukaistamaan toimintaa pilvessä sekä kasvattanut toimintavarmuutta ja tietoturvaa", Marila toteaa.

HSY:n laajaan kokonaisuuteen kuuluu muun muassa lähes 800 työntekijää, tuhat työasemaa ja lukuisia sovelluksia. IT-infra nojaa hybridi-alustaan, ja Azuressa pyörii erilaisia sovelluksia kuten esimerkiksi raportontityökaluja, karttatyökaluja, verkkolomakepalveluita ja dokumentaatiotyökaluja.

Uusia palveluita viedään pilveen tapauskohtaisesti.

"Kun eteen tulee pilveen sopiva palvelu, toteutus on helppo pistää liikkeelle yhdessä Loihteen ja toimittajapuolen kanssa. Yhteistyö ja Managed Cloud -palvelu ovat tuoneet joustavuutta sekä nopeutta uusien palveluiden käyttöönottoon", Marila kertoo.

Tietohallinnon strateginen kumppani

Pilvisiirtymän alkuvaiheilla yhteistyössä luotu julkisen pilven hallintamalli on Marilan mukaan ollut hyvä lisä palvelukokonaisuudessa ja auttanut toiminnan järkeistämisessä.

"Uusien palveluiden kohdalla hallintamalli auttaa kvalifioimaan miten ja mitä palveluita pilveen oikeasti kannattaa viedä", Marila toteaa.

Pilvipalveluiden hyödyntäminen edellyttää tietohallinnolta myös tietoliikenneverkkojen kattavampaa huomioimista ja suunnittelua. Loihde on auttanut HSY:tä luomaan cloud network designin, joka mahdollistaa sovellusten käytettävyyden aina ja turvallisesti on-prem konesalien ja pilvipalveluiden osalta.

Marilan mukaan Loihteesta on tullut tärkeä kumppani HSY:n tietohallinnolle.

"Tietohallinnon tasolla Loihde on meille strateginen kumppani. Emme tulisi toimeen ilman heitä. Heillä on osaamista, jota ei meiltä talon sisältä löydy. Etenkin uusien palveluiden perustamisessa Advisor-rooli ja ratkaisukonsultointi on ollut hyvin merkittävää. Ja kaikissa uusissa Azuren infraan liittyvissä asioissa voimme kääntyä Loihteen puoleen", Marilaa kertoo.