Skip to content

Destia - Liiketoimintatiedon hallintaratkaisu tehostaa toimintaa

Destia valitsi Loihteen koko yhtiön kattavan liiketoimintatiedon hallintaratkaisun suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi. Projektin lopputuloksena syntyi erittäin laaja ja laadukas keskitetty tietovarasto tiedonsiirtoineen sekä satoja vakioraportteja ja tiedon analysointia helpottavia näkymiä. Yhtenäinen ja laadukas kokonaisuus syntyi Microsoftin ja QlikTechin teknologioilla. Tuotteiden parhaita puolia yhdistämällä syntyi liiketoimintaa tukeva kokonaisratkaisu.

Liiketoimintatiedon hallintaratkaisu palvelee koko Destiaa; käyttäjiä on työmaahenkilöstöstä konsernijohtoon. Omat raportointialueensa ovat saaneet mm. taloushallinto, johto, hankinta, kaluston hallinta, projektit ja tukitoiminnot. Uusi ratkaisu on saanut poikkeuksellisen hyvän vastaanoton käyttäjäkunnassa ja se tukee erinomaisesti Destian strategisten tavoitteiden saavuttamista nyt ja jatkossa.

Loihde toimitti hankkeen kokonaispalveluna sisältäen kaikki ratkaisun osa-alueet. Asiantuntijamme vastasivat mm. tarvekartoituksen, vaatimusmäärittelyn, teknologiaevaluoinnin, suunnittelun ja toteutuksen läpiviennistä. Hanke toteutettiin ketterin menetelmin. Projektissa toteutuksia tuotiin liiketoiminnan käyttöön vaiheittain, ensimmäiset jo muutama viikko projektin käynnistymisen jälkeen.

Jaana Saarela, CIO, Destia: Projekti teki ensiluokkaista työtä, ja Loihde oli loistava kumppani sen läpivientiin. Projektin kaikki tavoitteet täyttyivät, ja liiketoiminnan vastaanotto ratkaisulle ylitti odotukset.