Skip to content

StaffPoint - Liiketoimintatiedon hyödyntämisen ratkaisu

StaffPoint valitsi Loihteen kumppaniksi liiketoimintalähtöiseen Business Intelligence -projektiin, jossa rakennettiin moderni ja liiketoiminnan tarpeet kattava raportointi. Projektin tuloksena tietojen saatavuus, luotettavuus ja ajantasaisuus parantuivat huomattavasti. Toisena tärkeänä tavoitteena oli käsitteiden yhtenäistäminen, sisällön virtaviivaistaminen, toimivuuden varmistaminen sekä manuaalisen ja päällekkäisen työn vähentäminen. Projektin toisessa vaiheessa toteutettiin ratkaisun tekninen suunnittelu, implementointi ja käyttöönotto. StaffPoint valitsi Loihteen myös tämän vaiheen toteuttajaksi.

Hankkeen lopputuloksena syntyi moderni, liiketoiminnan vaatimukset ja tarpeet täyttävä tietovarastoratkaisu, joka mahdollistaa monipuolisen, tehokkaan ja nopean vakioraportoinnin sekä ad hoc -raportoinnin, tietojen visualisoinnin sekä raporttien jakelun monikanavaisesti. Ratkaisu sisältää useita integraatioita. Ratkaisun avulla StaffPoint on pystynyt hyödyntämään liiketoimintatietoja uusilla tavoilla nopeammin ja tehokkaammin.

Uusia ulottuvuuksia tiedon hyödyntämiseen

Toteutusvaihe suoritettiin ketterin menetelmin kokonaistoimituksena, joka sisälsi projektin hallinnan, ratkaisukonsultoinnin, suunnittelu- ja toteutustyöt sekä pääkäyttäjien koulutukset ja ylläpidon. Uusi BI-ratkaisu on tuonut tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä päätöksentekoon merkittävästi lisää nopeutta. Lisäksi se on minimoinut manuaalisen sekä päällekkäisen työn. Se on mahdollistanut uusia ulottuvuuksia tietojen analysointiin sekä entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää tietoa. Tämä on selkeästi lisännyt myös loppukäyttäjien tiedonhalua ja omatoimisuutta sekä laajentanut ymmärrystä liiketoiminnasta.

Tiina Braxenholm, Sales Operations Manager, StaffPoint: Uusi ratkaisu ja sen mukanaan tuomat hyödyt todellakin ylittivät kaikki odotuksemme. Yhteistyö Loihteen kanssa on erittäin toimivaa ja helppoa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että projektin kustannukset ja aikataulu pysyivät sovitussa ja lopputulos täytti kaikki tavoitteemme. Erinomainen kokonaisuus − jälleen kerran. On ilo tehdä töitä todellisten ammattilaisten kanssa!

Susanna Huuskonen, CFO, StaffPoint: Tulin projektiin mukaan, kun sisällöllisiä määrityksiä ja teknologisia valintoja oli jo tehty. Loihteen avulla sain nopeasti ymmärryksen kokonaisuudesta. Yksinkertaisesti tehokasta, osaavaa ja kaikin puolin laadukasta toimintaa. Johtoryhmämme asetti vaatimukset projektille ja yhteistyökumppanille todella korkealle, ja Loihde pystyi täyttämään vaatimukset erinomaisesti. Konsulteilla oli laaja sisältö- ja teknologiaosaaminen. He hahmottivat asiakkaan lähdejärjestelmät ja liiketoimintaprosessit hyvin nopeasti. Suosittelen Loihdetta lämpimästi!