Skip to content

Paulig - BI-ratkaisu tehostaa raportointia

Pauligin liiketoiminta on globaalia, sen tietotarpeet ovat moninaisia ja käyttäjäkunta on laaja. Loihde Advancen kanssa yhteistyössä tuotettu uusi raportointiratkaisu on tuonut tiedon lähemmäksi käyttäjää koko konsernissa ja siirtänyt raportointityön painopisteen pois lukujen tuottamisesta kohti tiedolla johtamista.

BI-järjestelmän uudistus on antanut valmiudet koko konsernille seurata talous- ja myyntilukuja päivätasolla. Yhdeksi ratkaisun vahvuudeksi todettiin mahdollisuus tiedon tarkasteluun monesta eri näkökulmasta: liiketoimintayksiköittäin, tuotelajeittain, asiakkaittain ja markkina-alueittain. Myyntipäälliköille uusi BI-järjestelmä antoi paremman näkyvyyden vastuualueensa kehitykseen ja asiakassegmenttinsä analysointiin. Markkinointikampanjoiden tuloksellisuutta pystytään erittelemään entistä tarkemmin vertailemalla eri tuotteiden myyntiä kussakin kauppaketjussa.

Tehoa raportointiin ja aikaa tiedon analysointiin

Uusi BI-ympäristö on vähentänyt myös asiantuntijoiden manuaalista työtä. Ennen ratkaisun käyttöönottoa kuukausiraportointi sitoi paljon sisäisen laskennan henkilöresursseja, joiden työaikaa kului Excel-taulukoiden päivittämiseen. Uudistus antoi controllereille enemmän aikaa tiedon analysointiin, kun tieto on nyt saatavilla helposti ilman välikäsiä. Virheille alttiista Excel-taulukoista on pystytty luopumaan myös sourcing-toiminnoissa, joissa nykyisin pystytään seuraamaan paremmin toimittajia ja optimoimaan ostoja.

Yhteistyössä Pauligin ja Loihde Advancen välillä toteutui aitoon asiantuntemukseen perustuva työnjako. Loihde Advance tarjosi ammattitaitoa ja osaamista tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen, ja Paulig pystyi keskittymään omaan asiantuntijuuteensa eli tuottamaan asiakkailleen laadukasta kahvia, maailman mausteita ja ruokaa.

Anders Rotkirch, Finance Director, Paulig:  BI-järjestelmän uudistus on antanut meille mahdollisuuden liiketoiminnan ohjaamiseen aivan eri tarkkuudella kuin aiemmin. Loihde Advance on ollut todella asiantunteva taho ja etenkin heidän kykynsä toteuttaa erilaisia liiketoiminnan tarpeita tukevaa sisältöä on ollut meille arvokasta.