Skip to content

Valtiovarainministeriö - Tietovaraston tarvekartoituksen useat hyödyt

Loihde toteutti valtiovarainministeriölle tietovaraston tarvekartoitus-, suunnittelu- ja mallintamishankkeen. Hankkeen päämääränä oli kartoittaa tarve ministeriön sisäiselle strukturoidun ja numeerisen tiedon tietovarastolle. Hanke on osa valtiovarainministeriön tietovaraston tarvekartoitus- ja suunnitteluhankekokonaisuutta, jonka taustalla on ministeriön tavoite kehittää entisestään tiedolla johtamista ja sujuvoittaa prosesseja sekä toimintatapoja.

Tietovarastotarpeen evaluoinnin ohella hankkeen tavoitteena oli perehtyä valtiovarainministeriön tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen näkökulmiin siten, että operatiivinen toiminta saisi näistä suunnitteilla olevien teknologia- ja toimintatapauudistusten jälkeen mahdollisimman hyvän tuen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli koota yhteen valtiovarainministeriön tiedon hyötykäyttöön liittyvät käyttäjätarpeet, tunnistaa olennainen tieto sekä löytää keinoja tietovirtojen sujuvoittamiseen ja dokumentaation kehittämiseen.

Valtiovarainministeriölle toteutetussa hankkeessa pureuduttiin myös organisaation sisäisiin tiedolla johtamisen haasteisiin ja tarkasteltiin, miten tiedon käsittelytapoja ja toimintaa kannattaisi yhtenäistää ja mitä osa-alueita tulisi priorisoida.

Hankkeen lopputulemana Loihde antoi valtiovarainministeriölle suosituksen tietovarastohankkeen käynnistämisestä. Lisäksi todettiin, että tiedolla johtamisen kyvykkyyden nostamiseksi on ensiarvoisen tärkeää tietovarastoratkaisun rakentamisen ohella kehittää tasapainoisesti myös hyvää tiedonhallintaa tukevaa toimintamallia.