Skip to content
hero-image

Low code-ratkaisut

Nopea apu datalähtöisen liiketoimintaongelman ratkaisemiseksi

Popup

Data käyttöön päätöksentekoa tukemaan

Kun tärkeä liiketoimintadata on hajallaan ympäri organisaatiota (vaikka Exceleissä), eikä sitä pystytä hallitsemaan kuten halutaan, tulee ongelman ratkaisun olla helppo ja joustava. Tieto tulisi saada järkevämpään talletuspaikkaan ja ylläpidon prosessi tulisi saada hallitummaksi.​

Muutoksen keskellä tulee saada kerätyksi johtamisen kannalta keskeisiä avaintietoja yhdenmukaiseen muotoon helposti käsiteltäväksi: low-code on ratkaisu.​

 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Low code-välineillä pystytään helposti toteuttamaan sovelluksia, jotka mahdollistavat tiedon syöttöominaisuudet, master datan hallinnan, tiedon visualisoinnin ja muut tarvittavat ominaisuudet, joiden avulla asiakkaan tiedolla johtamisen kokonaisuus saadaan nopeasti eheämmäksi. ​

Näin toteutettu ratkaisu voidaan liittää osaksi esimerkiksi asiakkaan tietoalustaratkaisua tai muuten yrityksen arkkitehtuurin kokonaisuuteen​.

icon
Picture

Jouko Muurinen

Service Director, Data Solutions

+358 40 842 2840

Ketterää kehittämistä

Loihde_some (56)

Low code-sovelluskehitystä tehdään perinteisesti noudattaen ketterän kehittämisen käytäntöjä. Työ lähtee liikkeelle vaatimusmäärittelystä ja ratkaisun suunnittelusta. Näiden pohjalta perustetaan tarvittavat ympäristöt ja otetaan käyttöön kehitystyössä tarvittavat low code-välineet. 

Tämän jälkeen toteutetaan varsinainen sovellusratkaisu, testataan ja se varmistetaan kaikin puolin ratkaisun vaatimuksenmukaisuus sekä yhteensopivuus toimintaympäristön muiden komponenttien kanssa. 

Hyväksytty ratkaisu siirretään tuotantokäyttöön ja jatkuvan palvelun piiriin.

Ketteryyttä kehittämiseen, nopeammin lisäarvoa ja ratkaisuja liiketoimintaongelmiin.

Toteutamme asiakkaan arkkitehtuuriin soveltuvan turvallisen low-code-välineillä toteutetun ratkaisun

Check