Skip to content
hero-image

Tietoalustan auditointi

Arvioimme tiedolla johtamisen teknisen ratkaisusi toteutuksen hyvien käytäntöjen sekä tulevien tiedolla johtamisen tarpeiden näkökulmista

Lightup

Toimiiko tiedolla johtamisen tekninen ratkaisusi nyt ja tulevaisuudessa?

 Auditoinnissa arvioimme tiedolla johtamisen teknisen kokonaisuuden toimivuuden toiminnallisen luotettavuuden, suorituskyvyn, turvallisuuden, ylläpidettävyyden, ja kustannustehokkuuden näkökulmista. 
 Arvioimme myös teknisen ratkaisun toimivuutta tiedolla johtamisen tunnistettujen tulevien käyttötapausten näkökulmasta.

 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Loihteella on pitkä kokemus tietoalustatoteutuksista. Tämän pohjalta me pystymme arvioimaan Asiakkaan tietoalustan teknistä toimivuutta ja ylläpidettävyyttä. Alustan tietoturva ja kustannustehokkuus sekä laajennettavuus uusiin käyttötapauksiin ovat tärkeitä kriteereitä jatkokehittämisen kannalta.

Auditointi toteutetaan sovittavalla laajuudella. Perusajatuksena on käydä läpi sekä tekninen että dataratkaisu eri näkökulmista: suorituskyky, kustannustehokkuus, turvallisuus, toimintavarmuus, hyvien käytäntöjen mukainen toteutus. Auditoinnin tuloksena on loppuraportti sisältäen havainnot ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

icon
Picture

Jouko Muurinen

Service Director, Data Solutions

+358 40 842 2840

Ketterää osaamista

Loihde - workshop

Palvelu tuotetaan lyhyenä projektina, jossa pidetään työpajoja, haastatellaan tiedon hyödyntäjiä sekä asiantuntijoita ja mahdollisuuksien mukaan auditoijat perehtyvät eri osa-alueisiin myös saamiensa käyttövaltuuksien avulla ja mukaisesti.

Tuotettava loppuraportti käydään läpi Loihteen auditoijien ja asiakkaan edustajien kesken.

Auditoinnin tuotoksena on loppuraportti, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Loppuraportissa käydään läpi tiedolla johtamisen teknisen ratkaisun eri osa-alueet ja niiden tila. Lisäksi raportoidaan mahdolliset toimenpide-ehdotukset ja suositukset jatkotoimenpiteistä.

mita_miksi_350x350
Saat lisänäkemystä siitä, millä tolalla tiedolla johtamisen tekninen ratkaisusi on.
miten_350x350
Kokeneet asiantuntijamme perehtyvät tekniseen ratkaisuun ja arvioivat toteutusta.
lisaarvo_350x350
Saat lisää ymmärrystä, tuottaako käytössäsi oleva ratkaisu arvoa parhaalla mahdollisella tavalla.