Skip to content

Loihde turvaa Kuopion Energian verkkojen toimintavarmuutta

Loihteen ja Kuopion Energian yhteisen taipaleen ensiaskeleet otettiin 2000-luvun alkupuolella palomuurin ylläpidossa. Tämän kulmakiven ympärille yhteistyö alkoi vuosien saatossa rakentua laajentuen kattavammin erilaisiin niin fyysisen kuin digitaalisenkin turvallisuuden palveluihin.

”Sujuvan yhteistyön päälle on ollut helppo rakentaa. Loihteesta on tullut myös tietoliikenneverkkojemme ylläpitäjä, joka vastaa niin WLAN-verkoista kuin toimistoverkoistakin. Erityinen osa toimintaamme on kaupungin alueella erittäin laaja sähköverkon, kaukolämmön ja energiantuotannon tietoliikenneverkko, jonka runkoverkosta Loihde huolehtii”, Kuopion Energian digijohtaja Jami Miettinen kertoo.

Internetliikenne, kahdennettu internet-reititys ja pilvipalvelujen tietoliikenneyhteyksien kahdentaminen ovat osa Kuopion Energian ja Loihteen kumppanuutta.

”Myös kameravalvontapalvelut on keskitetty kokonaan Loihteelle. Voimalaitosympäristössämme on perinteisten kameravalvonnan lisäksi myös erilaisia prosesseja valvovia kameroita, joten niitä on paljon.”

Loihde tuottaa Kuopion Energialle myös esimerkiksi voimalaitosalueen ajoporttien ylläpitoa, rekisterikilpien tunnistusta sekä erilaisia digitaalisen turvallisuuden palveluita.

”Olemme olleet Loihteen CSOC:in asiakkaita vuodesta 2015 ja nykyisin meillä on käytössä useita Loihteen tarjoamia kyberturvapalveluita. Näemme kyberturvallisuuteen tehtyjen satsausten tukevan toimintavarmuutemme säilymistä korkealla tasolla.”

Jaetut arvot ja halu kehittyä

Kuopion Energialle toimintavarmuus on paitsi keskinen arvo myös ylpeyden aihe. Sähköhäiriöitä ja kaukolämmön keskeytyksiä on keskimäärin selvästi alle valtakunnan keskiarvon.

”Toimintavarmuus on meille avainjuttu ja kyberturvallisuus on tärkeä osa sitä. Tietojärjestelmien on toimittava ja tarvittaessa on kyettävä tekemään nopeita ratkaisuja. Ilman sähkön tai lämmön jakelua palvelut eivät toimi. Lainsäädännön velvoitteet on täytettävä, mutta me haluamme tehdä vielä piirun verran paremmin”, Miettinen sanoo.

Kuopion Energialla on vuonna 2021 pelkästään sähköverkossa 60 000 asiakasta. Palvelut koskettavat päivittäin reilua 80 000 ihmistä, koska osa yksittäisistä asiakkaista on esimerkiksi taloyhtiöitä ja siten palvelun piiriin kuuluu enemmän ihmisiä kuin asiakasmäärä antaa ymmärtää.

”Siinä sitä on motivaatiota jokaiseen päivään, kun voi ajatella, että työni vaikuttaa 80 000 ihmisen elämään”, Miettinen kiteyttää hymyillen.

Miksi Loihde? Kumppaniltaan Kuopion Energia odottaa kehittävää otetta.

”Pitää olla kykyä muuttaa, oppia uusia asioita ja mennä eteenpäin sekä kehittää palveluita paremmaksi. Myös sujuvuus ja asiantuntemus ovat tärkeitä ja reagoinnin on oltava nopeaa”, Miettinen summaa valintakriteereitä.

”Meidän toimintatapamme on se, että nojaamme palveluissa osaaviin kumppaneihin. Olemme toki mukana palveluhallinnassa, mutta ei ole tarkoituskaan, että tekisimme kaikkea itse”, hän tarkentaa.

Loihteen Account Manager Petri Huuskonen tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion Energian kanssa. Hän luonnehtii kumppanuutta monipuoliseksi ja kattavaksi.

”Kuopion Energia on meille strateginen kumppani ICT-infran ja kyberturvapalveluiden osalta. Olemme yhdessä myös kehittäneet palveluita ja olleet siten herkällä korvalla kuulolla asiakkaan tarpeille”, hän kuvailee.