Skip to content

Nivos - BI-ympäristön jatkuva kehittäminen tukee tiedolla johtamista

Nivos on mäntsäläläinen monialayhtiö, joka vie vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Yhtiö nivoo yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita niin, että Nivoksen asiakkaat pystyvät keskittymään heille tärkeisiin asioihin. Yhtiössä on kehitetty muun muassa datakeskuksen lämmönkierrätystä, hajautettuja energiaratkaisuja, sähköverkon automaatiota sekä jäteveden puhdistusta. Näiden lisäksi Nivoksella tehdään ilmastotekoja, joista hyvänä esimerkkinä Suomen mittakaavassa harvinainen biokaasulaitos Knehtilän luomutilalla Hyvinkään Palopurolla.

Koska Nivoksella suhtaudutaan tulevaisuuteen innokkaan uteliaasti ja kehityshakuisesti, halutaan kumppaneiden olevan alansa kärkeä. Loihde on toiminut Nivoksen kumppanina vuodesta 2018 lähtien. Nivos oli jo valitsemassa toista kumppania Business Intelligence -alueen toteuttamiseen, mutta Loihteen lähestymistapa ja saadut suositukset saivat vaakakupin kallistumaan heihin. Loihde valikoitui toimittajaksi erityisesti kattavan tietovarasto-osaamisen vuoksi.

Pitkän historiansa vuoksi Nivoksella oli useita eri tietojärjestelmiä, erillisiä laskutusjärjestelmiä, eikä asiakkuustiedotkaan olleet kattavasti yhdessä paikassa. Perinteisesti liiketoiminnot toimivat ja tekevät päätöksiä hyvin itsenäisesti, mikä on johtanut nykyiseen tilanteeseen. BI-projektin avulla pohdittiin kokonaisuuksia koko konsernin näkökulmasta sekä sitä, miten eri lähteiden data saataisiin tehokkaasti hyötykäyttöön. Lisäksi haluttiin yhdistellä ja visualisoida dataa yhtiöistä ja liiketoiminnoista riippumatta.

Loihde toteutti Nivoksen tarpeisiin hyvin soveltuvan kokonaisuuden, jossa hyödynnetään monipuolisesti eri ratkaisuja. Itse raportointityökalun valinnan Nivos oli tehnyt jo ennen toimittajavalintaa, mutta teknologiariippumattomana toimittajana valinta sopi Loihteelle hyvin. Ratkaisu kuuluu nykyisin Loihteen jatkuvan tuki- ja ylläpitopalvelun piiriin. Palvelussa huolehditaan mm. erilaisten latausten ja tietolähteiden päivittäisestä toimivuudesta ja ajantasaisuudesta varmuuskopiointeja unohtamatta.

Pitkä muutoksen tie

Vuosien varrella Loihteen asiantuntijat ovat tehneet paljon raportteja, visualisointia sekä datan yhdistelyä. Kumppanuus Loihteen  kanssa on tuonut myös arvokasta projektiosaamista Nivokselle.

”Meillä ei ole omaa osaamista tähän talon sisällä, joten siksi tämä oli luontevaa ulkoistaa kumppanille”, talousjohtaja Anna-Kaisa Kiiski kertoo.

Nivoksella ollaan erittäin tyytyväisiä Loihteen  kehitystyön tuloksiin. BI-työkalujen ja -raporttien kautta saadaan näkyvyys tietoihin, joihin sitä ei aiemmin ole ollut. Suunta kohti tiedolla johtamista on hyvässä vauhdissa. Toki osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattaminen on vielä alkutaipaleella, ja välillä se vaatii sekä tukemista että motivointia.

Yhteistyö Loihteen kanssa

Nivoslaiset arvostavat toimittajakumppaneita, jotka osaavat myös haastaa olemassa olevaa ajattelua ja ratkaisuja. Kumppanin odotetaan tuovan uusia näkökulmia ja asioita pöytään. ”Kumppanuudessa tärkeintä on toimiva yhteistyö, jolloin kaikki voittavat. Me voitamme, toimittaja voittaa ja loppupeleissä meidän asiakkaamme voittavat”, Anna-Kaisa Kiiski kiteyttää.

DSC07283

Nivoksen kehityspäällikkö Henri Klasila (kuvassa) ja laskutuspäällikkö Anna Venemies kertovat saavansa päivittäisessä kanssakäymisessä ja arjessa Loihteen kanssa jatkuvasti uusia ideoita. Loihde huomioi asiakkaan kokonaisuutena ja miettii niin ratkaisuja kuin kehitysideoitakin sekä käyttäjän että loppuasiakkaan kannalta.

Loihde on Nivokselle tärkeä kumppani, ja yhteistyö onkin kasvanut ja syventynyt ajan saatossa. Kumppanuutta luonnehtivat avoimuus, helppous ja luottamus. ”Voimme huoletta luottaa siihen, että hommat etenevät ja hoituvat. Tekeminen on proaktiivista ja selkeää puolin ja toisin. Yhteistyö on helppoa ja avointa. Suosittelisin Loihdetta myös muille kumppaniksi”, Anna-Kaisa Kiiski summaa.

Katse tulevaan

Energia-ala on valtavassa murroksessa sekä keskiössä ilmastonmuutoksen myötä. Kukaan ei täysin tiedä, missä olemme viiden vuoden päästä. Tavoitteena Nivoksella onkin siirtyä menneisyyden datan tutkimisesta yhä enemmän tulevaisuuden ennustamiseen. Myös muita ratkaisuja ja työkaluja on mietitty. ”Tulevaisuutta pitäisi pystyä ennakoimaan entistä paremmin ja näkemään datasta, mihin suuntaan ottaa seuraavat askeleet. Tässäkin Loihde voi auttaa Nivosta”, Anna-Kaisa Kiiski kertoo.