Skip to content

Pouttu: Jatkuvilla palveluilla entistä vahvempaa kokonaisturvallisuutta

poutun_tehdas

Loihde on ollut Poutun turvallisuuskumppani jo pitkään. Yhteistyö alkoi ensin IT-infrasta vuosituhannen alussa vahvistuen myöhemmin muun muassa kameravalvontaan ja kulunvalvontaan. Loihde tuottaa Poutulle kattavasti sekä tietoliikenteen, tietoturvan että turvateknologian palveluita.

Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla päätoimipaikkaa pitävä Pouttu työllistää Suomessa noin 200 ruoka-alan ammattilaista. Yhtiön turvallisuustarpeet kytkeytyvätkin talousjohtaja Tommi Pakkalan mukaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen ja tuotannon sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Muuttunut maailmantilanne vaatii myös oman huomionsa.

”Elintarvikeala on haastava ja etenkin viime vuodet ovat avanneet silmiä sille, että toimimme alalla, johon ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi huoltovarmuutta heikentääkseen”, Pakkala kuvailee turvallisuusympäristön yleistä muuttumista.

Turvallisuuteen ja liiketoiminnan varmuuteen ja jatkuvuuteen on Poutulla panostettu lähivuosina muun muassa kameravalvontaa parantamalla ja laajentamalla.

”IT-infran näkökulmasta sekä ulkoverkkoyhteydet että sisäverkon toiminta ovat liiketoiminnalle teollisuudessa kriittisiä. Ilman toimivia yhteyksiä tilaukset eivät tulisi perille eikä tuotantokaan toimisi”, Poutun ICT-päällikkö Jyrki Jaatinen selvittää.

Maailma on entistä sähköisempi

Tietoliikenteen merkitys on kiistatta vuosien saatossa kasvanut. Jaatinen kertoo, että sähköinen tilausliikenne tekee yhteyksien toimivuudesta kriittistä ja samalla korostuu tietoturvan ja suojausten rooli.

”Esimerkiksi palvelunestohyökkäykset ovat nykyisin merkittävä uhka. Jatkuvasti on mietittävä, miten tietoturvaa voidaan viedä eteenpäin. Ei saa tuudittautua nykytilan toimivuuteen tai ajatukseen, että tietoturva voisi koskaan olla 100 %.”

Ensin Poutun ja Loihteen yhteistyö alkoikin juuri IT-infran ratkaisuista; tietoliikenneyhteyksistä tehtaalla ja sen ulkopuolella, lähiverkosta ja palomuuripalveluista. Vuosien myötä palveluvalikoima laajeni operaattoripalveluihin, kameravalvontaan ja viimeisimpänä Loihteen palveluna toimittamaan kulunvalvontaan. Jaatinen tuntee Loihteen lähes koko yhteisen taipaleen ajalta. Miksi Loihde?

”Jos ajatellaan kriittisiä järjestelmiä, niin verkon luotettavuus sekä kumppanin reagointikyky mahdollisiin virhetilanteisiin on tärkeää ja hoidettu Loihteella mallikkaasti”, Jaatinen sanoo.

Pakkala vahvistaa, että tavoitteena on aina löytää Pouttua parhaiten palveleva ratkaisu. Hän kertoo arvostavansa sitä, että Loihteen yhteyshenkilöt vierailevat säännöllisesti myös paikan päällä ja jatkokehitystä tehdään koko ajan.

”Meillä on avoin, suora ja neuvotteleva yhteistyö. Puolin ja toisin on koettu tärkeäksi, että sovitusta pidetään kiinni. Luottamusta ylläpitää jatkuva kehitys ja se, ettei meille vain tarjota jotain, vaan mietitään, mistä meille oikeasti on hyötyä.”

Keskittäminen tuo monenlaisia etuja

”Kun sama kumppani hoitaa sekä IT-infraa että turvateknologiaa, tästä on iso hyöty sekä ylläpidollisesti että erilaisten huoltojen ja mahdollisten vikatilanteiden selvittelyssä. Samalla vältytään vastakkainasettelulta ja pallottelulta, kun voi asioida yhden ja saman kumppanin kanssa”, Jaatinen summaa.

Usein keskittäminen näkyy myös euroissa ja Pakkala vahvistaakin, että palveluiden hankinnassa on vahvasti mielessä kokonaistaloudellisuus. Haastatteluhetkellä keväällä 2024 on ajankohtaista WLAN:n päivitys.

”Haluamme totta kai hyödyntää uutta tämän päivän tekniikkaa, joka samalla mahdollistaa toiminnan laajentamisen ja tehostamisen tuotantotiloissa.”

Poutun asiakkuutta hoitava Loihteen Jarno Karvonen korostaa, että Yksi turvallisuus® on paljon muutakin kuin vain laitteita ja lisenssejä. Turvallisuuden kehittämisessä keskeistä on asiantunteva tiimi ja sen osaamisen valjastaminen käyttöön.

”Haluamme tuoda asiakkaalle proaktiivisesti tietoa siitä, mikä juuri heidän alallaan on nyt oleellista huomioida ja millaisissa kehityshankkeissa me voisimme olla avuksi yhden turvallisuuden edistämiseksi.”

Karvosen mukaan yhteistyö Poutun kanssa on ollut antoisaa ja mutkatonta sekä konkreettista ja asioihin paneutuvaa. Hän toteaa, että Loihde haluaa olla kokonaisturvallisuudessa luottokumppani ja asiakkaan etu on kaiken tekemisen ytimessä.

”Olemme pyrkineet löytämään kustannustehokkaat ja teknisesti hyvät ratkaisut. Kumppanuus on parhaimmillaan ja myös tässä yhteistyössä nimenomaan sitä, että asioita voidaan viedä eteenpäin avoimesti kehittäen ja yhdessä ratkaisuja pohtien. Tarjoamme asiakkaille vain sellaisia ratkaisuja, joilla näemme olevan heille aitoa vaikuttavuutta.”