Skip to content

Digi– ja väestötietovirasto - Digitaalisempaa Suomea rakentamassa

Digi- ja väestötietovirasto ja Loihde rakentavat yhdessä digitaalista Suomea. Digi- ja väestötietovirasto valitsi Loihteen tietovarasto-kehityskumppanikseen toteuttamaan Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman hallinnon sähköisten tukipalvelujen mittaristoa. Tietovaraston ketterä kehitystyö alkoi tammikuussa 2017 ja jatkuu edelleen. Loihteen kehitystiimi toteuttaa hanketta DVV:n ohjauksessa ja yhteistyössä Suomi.fi-palvelujen kanssa.

Suomi.fi-palvelut rakentavat digitaalista Suomea

Kansallinen palveluarkkitehtuuri, KaPA, oli vuonna 2014 käynnistetty ohjelmakokonaisuus, jonka tehtävänä oli valtion, kuntien ja yritysten digitaalisten palveluiden yhteensopivuuden ja löydettävyyden kehittäminen. KaPAssa toteutetut Suomi.fi-palvelut ovat nostaneet sähköisen asioinnin Suomessa uudelle tasolle. Suomi.fi-palveluiden yhteinen tunnus on Suomi.fi-lipputunnus.

Suomi.fi-verkkopalvelu sisältää Suomi.fi-tunnistuspalvelun ja sähköisen valtuuttamisen palvelun Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-viestit on viranomaisasioinnin sähköinen postilaatikko. Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa julkiset palvelut ja niiden asiointikanavat yhdenmukaisesti kuvailtuna ja asiasanoitettuna rajapintoineen, mikä mahdollistaa palvelujen erinomaisen löydettävyyden sekä hyödynnettävyyden missä tahansa sähköisessä palvelussa.

Tietovaraston tuoteomistaja Nina Wiiala on tyytyväinen hankkeen pilottivaiheen tuloksiin: ”Loihteen kehitystiimi on tehnyt hyvää työtä, tästä on hyvä jatkaa vaativaa hanketta.”

Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Se edistää yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. DVV ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. DVVK tarjoaa tietopalveluja ja varmennepalveluja sekä hoitaa vaalitehtäviä.

Lisätietoja Suomi.fi-palveluista täällä.