Skip to content

Loihteen kamerat valvovat Koskisen uuden sahan tuotantoprosessia

Kameravalvonnasta on moneksi. Lahden talousalueella Kärkölässä sijaitsevan Koskisen Oyj:n uudella sahalla Loihteen kameravalvonta seuraa tuotantoprosessin kulkua. Lähes satametristä linjastoa pitkin kulkee jopa 2400 tukkia tunnissa kameroiden valvoessa tarkkaavaisesti etenemistä prosessissa läpi sahalaitoksen.

Loihteen ja Koskisen yhteistyön juuret ulottuvat vuosituhannen alkuun. Uusin ulottuvuus kumppanuuteen on vuonna 2023 valmistuneen sahan tuotantoprosessin kameravalvonta. Pitkä yhteistyö laajentui uuden projektin myötä ja tuntui tutun kumppanin kanssa loogiselta jatkumolta.

”Kohteen tuntemuksesta oli apua jo suunnitteluvaiheessa. Loihde toimittaa meille myös muita palveluita, joten toimittajavalinta oli siinä mielessä luonteva. Näin mahdollisissa vikatilanteissa Loihteella voidaan hoitaa suurempaa kokonaisuutta ja oman IT:n osuus jää vähemmäksi”, tietohallintopäällikkö Teemu Similä Koskiselta kertoo.

Similä kuvaileekin, miten nykyään kamerat eivät ole pelkästään kameroita, jotka kertaalleen asennetaan, vaan ne ovat älykkäitä verkkoon kytkettäviä laitteita. Muun muassa elinkaari, ylläpito ja tietoturvapäivitykset on mietittävä huolella. Kumppanin osaaminen ja mahdollisuus ottaa tämä kokonaisuus haltuun oli valinnassa tärkeää.

”Uusi sahalaitos on yli 400 metriä pitkä ja sen sahalinja 80 metriä. Kamerat ovat oleellinen osa koko laitoksen toimintaa myös turvallisuuden näkökulmasta. Aika nopeasti todettiin, että tähän tarvitaan kumppani, joka tuottaa ratkaisun palveluna eikä omia resursseja tarvitse sitoa tähän liiaksi.”

Pitkän sahalaitoksen kriittisiä pisteitä valvoo lähes sata kameraa. Valvomossa linjaston tilannetta seurataan isoilta näytöiltä. Ruudulle saadaan tulevaisuudessa hälytys, jos esimerkiksi tukki eksyy väärään paikkaan tai tapahtuu muuta poikkeuksellista. Näin mahdollinen ongelma huomataan heti eikä vaikkapa vasta suman alkaessa kertyä.

”Huomasimme, että kameroista oli itse asiassa hyötyä jo linjaston rakennusvaiheessa niiden helpottaessa linjaston laitteiden käyttöönotossa. Kamerakokonaisuutta suunniteltiin yhdessä niin Loihteen kuin meidän tuotantomme ja valvomomme osaajien kanssa ja mietittiin tarkat ja oleelliset paikat kameroille. Varsinaiset käyttäjät olivat siis mukana alusta asti suunnittelussa”, Similä sanoo.

Similä kiittelee helppoa käytettävyyttä.

”Valvomossa ja tuotannossa osattiin käyttää järjestelmää jo ennen koulutusten järjestämistä, koska se oli niin nopea omaksua”, hän toteaa tyytyväisenä.

Ainutlaatuinen toteutus

Koskisen Oyj:llä on yli satavuotiset perinteet ja nykyisin se on kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja. Puu taipuu Koskisella niin sahatavaraksi, vaneriksi kuin lastulevyksikin.

Uusi sahalaitos itsessään on ollut Koskiselle iso, noin 48 miljoonan euron investointi. Hanke huipentui kesällä 2023, kun uusi tuotantolinja otettiin käyttöön. Se on paitsi nostanut sahauksen tuottavuutta myös mahdollistanut puun tarkemman hyödyntämisen. Lähtökohtana olikin korkea ympäristötehokkuus.

”Pystymme nyt hyödyntämään puuaineksen mahdollisimman täysimääräisesti. Uuden sahalaitoksen sijainti myös palvelee yhtiötä entistä paremmin myös logistiikan näkökulmasta, kun uusi saha on nyt jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteydessä”, Similä selventää.

Uusi tuotantolinja nostaa sahauksen tuottavuutta jopa 40 prosenttia. Sahateknologia ylipäätään on kehittynyt viime vuosina huimin loikkauksin ja uudelle tuotantolaitokselle oli selkeä tarve.

”Aikataulu oli hankkeessa kameravalvonnan osalta tiukka. Työt ajoittuivat helmikuusta toukokuun viimeiseen päivään ja aikataulussa pysyttiin. Meille tuli alusta asti tunne vahvasta asiantuntijuudesta ja että kumppanimme tuntee laitteistot ja järjestelmät hyvin. Myös paikallisuudesta on ollut hyötyä.”

Yksi oleellinen huomioitava tekijä kameravalvonnassa on viiveiden hallinta. Kun valvomossa seurataan tilannetta ja aletaan mahdollista poikkeavaa tilannetta selvittämään, on tärkeä pystyä toimimaan kamerakuvan kautta reaaliaikaisesti, yhdistää digitaalinen maailma ja reaalimaailma.

”Tietysti on tärkeää, että viivettä ei juuri olisi, ei kuvan siirrossa tai mahdollisissa järjestelmään liittyvissä huoltotoimenpiteissä. Tilanteisiin pystytään reagoimaan oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti”, Similä toteaa.

Loihteen Sales Manager Jouni Mäkelä luonnehtii toteutusta uniikiksi ja mielenkiintoiseksi. Samalla se on hyvä esimerkki kameravalvonnan monista mahdollisuuksista.

”Kun kamerat valvovat tuotantoa, täytyy vasteajat mahdollisille korjaustoimille olla todella lyhyet, minkä olemme huomioineet. Meillä on pitkä ja hedelmällinen yhteistyö ja tunnemme kohteen hyvin. Kykymme toimia paikallisesti on myös varmasti hyödyllistä asiakkaalle tässäkin tapauksessa”, Mäkelä summaa.