Skip to content
hero-image

Tietoalusta palveluna

Tarjoamme kokonaisratkaisun asiakkaan tiedolla johtamisen tarpeisiin

Data

Data käyttöön päätöksentekoa tukemaan

Hajallaan oleva data, siiloissa toteutetut raportointiratkaisut, ei yhtä totuutta, kehittämisen hitaus, ei-hallittu kokonaisuus – kuulostaako tutulta omassa arjessasi?

Yrityksissä tiedolla on monia tarvitsijoita ja kaikilla on omat prioriteettinsa. On kuitenkin hyvä miettiä lyhyttä kantamaa pidemmälle ja rakentaa kunnon perusta nykyisten ja tulevien tietotarpeiden täyttämiseksi.
Jos tiedon saaminen johonkin tarpeeseen on säännöllistä, ei riitä että ensimmäisellä kerralla toteutus saatiin nopeasti aikaiseksi. On tärkeätä huolehtia myös siitä tiedonsaannin jatkuvuudesta ja toimintavarmuudesta. Samoin on tärkeätä huolehtia ettei jokin kriittinen ratkaisu ole henkilösidonnainen  - ja jopa jonkun henkilön omiin käyttöoikeuksiin perustuva. 

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Tiedolla johtamisen tarpeisiin ja käyttötapauksiin tarvittava data tuodaan keskitettyyn pilvipohjaiseen tietoalustaan, josta sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää. Pitkä historiatieto voidaan säilyttää tietoaltaassa raakamuodossa tuleviin tarpeisiin. Tietoalustaa kehitetään vaiheittain, siten, että käyttäjät saavat hyötyjä toteutetuista käyttötapauksista mahdollisimman pian. Alustan tietoturva ja yksityisyydensuoja suunnitellaan ja toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaan.

Tietoalustaa voidaan laajentaa uusilla kyvykkyyksillä, muun muassa analytiikan ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi erilaisten hajanaisten – ilman varsinaista lähdejärjestelmää olevien – datojen syöttämiseen ja tallettamiseen voidaan toteuttaa tietoalustan yhteyteen low code-sovelluksia.

icon
Picture

Jouko Muurinen

Service Director, Data Solutions

+358 40 842 2840

Tietoalustan hyödyt ja vaiheet

Asiakas saa käyttöönsä sovitussa laajuudessa toteutetun tietoalustaratkaisun tuki- ja ylläpitopalveluineen ja prosesseineen.

Loihde

Toteutusprojekti

Toteutusprojektin yhteydessä toteutetaan ensimmäiset käyttötapaukset tarvittavista lähdejärjestelmien dataintegraatioista datan hyödyntämisen ratkaisuun asti. 

Loihde

Kehitystyö

Tietoalustan kehittäminen jatkuu tästä eteenpäin ketterän kehittämisen mallilla, uusia lähdejärjestelmiä ja uusia datan hyödyntämisen käyttötapauksia lisäämällä.

Lue lisää →
Loihde

Vaiheet:

  • Arkkitehtuurin suunnittelu
  • Tietoalustan teknisten ympäristöjen perustaminen
  • Lähdejärjestelmäintegraatiot tietoaltaaseen
  • Tietovaraston mallinnus
  • Tietovaraston lataaminen
  • Datan hyödyntämisen toteutukset, esimerkiksi raportointi
  • Tuotannon hoito ja ylläpito
  • Iteratiivinen tietoalustan kehittäminen, jatkuva arvon tuotto
Lue lisää →

Tietoalusta toimii perustana erityyppisten tiedolla johtamisen käyttötapausten toteuttamiselle.