CISO ja tietoturva-arkkitehti Antti Hentula kotiutui Loihteelle vuoden 2020 alussa silloiseen Viria Securityyn. Työsarka liittyi aluksi nimenomaan konsultointiin, mutta vuotta myöhemmin tehtävä laajeni tietoturvapäällikön tehtäviin.

”Aloitin konsultoinnissa asiakastoimeksiantojen parissa, mutta vähitellen olin mukana yhä enemmän myös sisäisessä kehittämistyössä ja lopulta työnkuva muotoutui ensisijaisesti yhtiökohtaisen tietoturvapäällikön roolin ympärille”, Antti selvittää.

Hän on kuitenkin edelleen mukana joissakin asiakasprojekteissa tehden muun muassa turvallisuuden hallintajärjestelmään liittyviä toimeksiantoja, arviointeja, auditointeja ja muuta kehittämistyötä.

”Asiakastyö ja konsultointi on täydentää hyvin toimenkuvaani ja estää putkinäön kehittymistä. Esimerkiksi eri alojen organisaatioihin tietoturva-arviointeja tehdessä tulee ajateltua asioita uusista näkökulmista. Konsultointi on kuitenkin toisinaan varsin pistemäistä työtä ja CISO-rooli mahdollistaa puolestaan aiempaa pitkäjänteisemmän kehittämistyön yksittäisiin toimeksiantoihin verrattuna.”

Työn mielekkyys syntyy sen merkityksestä

Antin koulutustaustasta löytyy kaksikin turvallisuuteen liittyvää tutkintoa. Aluksi hän suoritti turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin tutkinnon ja sen jälkeen kyberturvallisuuden maisteriohjelman. Kiinnostus alalle lähti yleistasoisesta yritysturvallisuudesta ja sittemmin IT-maailma ja digitaalisuus kuljettivat häntä kyberturvallisuuden puolelle.

”Nykyisessä työssäni molemmat osa-alueet ovat läsnä. Vaikka toimin ensisijaisesti digitaalisen turvallisuuden parissa, silti tietoturvallisuuden tavoitteissa on huomioitava myös fyysinen maailma ja asioita on totta kai ajateltava riskilähtöisesti kokonaisturvallisuuden kautta.”

Keskustelussa työn merkityksellisyys nousee esiin tämän tästä ja Antti sanookin sen olevan hänelle erittäin keskeinen asia.

”Koen, että työ turvallisuuden parissa on tärkeää ja arvokasta. Nykyinen asemani vastaa hyvin ydinosaamistani ja ammatillisia tavoitteitani. Ammatillista osaamista on kuitenkin mahdollista laajentaa vaikka liikkeenjohdon suuntaan.”

Antin tarina on hyvä osoitus siitä, miten Loihteen sisällä urapolku voi kehittyä oman osaamisen suuntaan. Ovia voi avautua paitsi saman yhtiön sisällä myös konsernin eri yhtiöissä eli mahdollisuuksia kehittymiseen on.

”Tunsin yrityksen jo ennestään ennen täällä työskentelyä. Olin saanut positiivisen kuvan ja yrityskulttuuri vaikutti sopivan joustavalta. Vaikka olemme iso yritys, olemme silti ketteriä. Ison talon etu tulee kuitenkin muun muassa siinä, että meillä on valtavasti osaamista talon sisällä, joten tarvittava erityisasiantuntemus löytyy aina läheltä. Näin voin keskittyä omassa työssäni johtamisjärjestelmän ja kokonaiskuvan ylläpitoon.”

Koskaan ei tule valmiiksi

Antin työn kiehtovuus on merkityksellisyyden lisäksi paljolti myös siinä, että aina voi oppia lisää. Kaksi vuotta sitten opiskellut asiat voivat olla jo vanhaa tietoa ja toisaalta parin vuoden päästä on kenties osattava asioita, joita ei nyt ole vielä olemassakaan. Jatkuva uuden opettelu on siis väistämättä tärkeä osa työtä.

Mutta mistä löytää aikaa uuden omaksumiseen? Antti sanoo, että aikaa on vain yksinkertaisesti varattava opiskelulle.

”Osa työajasta on allokoitava osaamisen ylläpitoon, esimerkiksi ammatillisten podcastien kuunteluun, webinaareihin, alan trendien seurantaan, oppimateriaalien lukuun ja sertifikaattien suorittamiseen. Kun tuntee oman organisaationsa it-ympäristön, tätä kaikkea tulee omaksuttua siitä näkökulmasta, mikä sitä ajatellen on oleellista. Kaikki tieto ei ole merkityksellistä eli tiedon jäsentäminen ja toisaalta myös tiedolla johtaminen ovat hyödyllisiä taitoja.”

Puhtaan asiaosaamisen lisäksi työ vaatii myös muun muassa hyviä viestintätaitoja. On osattava keskustella eri sidosryhmien kanssa.

”Esimerkiksi yritysjohtajien kanssa keskustellessa vältetään jargonia, kun taas teknisten asiantuntijoiden kanssa voi mennä enemmän detaljeihin. Asiasisällön lentokorkeus on siis valittava kohderyhmän mukaan ja osattava esittää asiat ymmärrettävästi ja tarvittaessa kyetä yksinkertaistamaan monimutkaisia kokonaisuuksia.”

Pitkäjännitteisyydestä ja rauhallisuudestakaan ei ole haittaa.

”Eteen voi tulla haastavia tilanteita, joita on osattava lähteä jäsennellysti purkamaan. Johdonmukaisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tässä työssä.”