Skip to content

OP - Viranomaisraportointiratkaisun määrittely ja toteutus

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Ryhmän muodostavat liki 190 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen.

Ryhmän laajuus ja yksilöllinen rakenne vaikuttivat suuresti FINREP-luottolaitosraportoinnin uudistushankkeen suunnitteluun OP-Pohjolassa. FINREP-raportointi perustuu EBA:n (European Banking Authority) määrittelemiin teknisiin raportointistandardeihin. Standardin tavoitteena on yhtenäistää raportointia ja valvontakäytäntöjä EU-tasolla. Yhtenäistetty raportointi tulee tehostamaan viranomaisten suorittamaa valvontaa ja mahdollistaa eri EU-maiden pankkilaitoisten toiminnan vertailun.

FINREP-raportointia sovelletaan luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin sekä rahastoyhtiöihin. Raportointi koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niitä täydentävistä lisätaulukoista ja muodostuu kolmesta eri raporttisarjasta; yhteensä sadoista raporteista monipankkiympäristössä.

Luotettu kumppani viranomaisraportoinnin toteuttajaksi

Finanssikonserni OP-Pohjola valitsi Loihteen toteuttamaan FINREP-luottolaitosraportointinsa. OP-Palveluiden liiketoimintatiedon hallinnan yksikönpäällikkö Tarja Konttisen mukaan ”Loihde oli talossa pitkäaikainen tiedonjalostamisen kumppanimme, joten tiesimme heidän osaamisensa ja valinta oli siksi helppo.”

OP-Pohjolalle toimitettava projektitoimitus muodostuu teknisestä suunnitteluvaiheesta sekä tätä seuraavista iteratiivisista määrittely-, suunnittelu, toteutus- ja testausvaiheista. Projektissa hyödynnetään ketterää projektimenetelmää, Scrumia, jonka on todettu soveltuvan hyvin projekteihin, joissa sisältö (esim. määritykset viranomaisen taholta) saattavat muuttua projektin edetessä.

OP-Pohjola-ryhmä päätyi tarkan harkinnan jälkeen SAS:n Basel II -kokonaisratkaisuun, jonka pystyttämisessä Loihde oli myös mukana. Yksi järjestelmän tärkeimmistä vaatimuksista oli se, että kaikki Baselin osa-alueet saadaan hoidettua yhdellä ja samalla ratkaisulla, joka kattaa vakavaraisuuslaskennan, asiakkaiden luottoluokituksen sekä erilaisten riskienhallintamenetelmien ja -mallien kehittämisen.